Değerli Girişimciler, Değerli Eğitimciler


Değerli Girişimciler,
Değerli Eğitimciler


2002’lerden beri önü açılan özel okulculuk sektörü, hızla büyümeye devam etmektedir. Gelecek yıllar, özellikle meslek liselerinin parlayan yılları olacaktır. Biz bu fırsatı görüyor ve siz değerli girişimcilerle birlikte ekonomimizin temel taşlarını oluşturacak, nitelikli insan gücü yetiştirecek Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini milletimize kazandırmayı hedefliyoruz.

Bizlerin temel amacı gençlerimize iş piyasalarının beklentilerine uygun, gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırarak, mesleki ve teknik eğitimi ulusal ve uluslararası alanda etkin hâle getirmektir.

Günümüz dünyası çok hızlı gelişmeler ile sürekli yenilenmekte. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Sanayi 4.0 çağında en büyük gereksinim nitelikli insan gücü olacaktır. Sanayi ortamı, nitelikli insan gücünü artık “ara eleman” değil, “aranan eleman”ı üretimin merkezine yerleştirmekte. Peki bu aranan elemanlara nasıl ulaşacağız? Temel soru bu olsa gerek. Bu sorunun cevabı artık çok kolay: Yerli Nesil Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri…

Türkiye’yi uluslararası alanda varlığını gösterip rekabet edebilecek duruma getirmek, en büyük hedefimizdir. Bu hedefi, kuracağımız mesleki ve teknik okullar aracılığıyla, sürekli kendini yenileyen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile gelişen, dünyaya kendi medeniyet perspektifinden bakan vatanperver gençlerimiz sayesinde gerçekleştireceğiz. Bu yüzden, okulumuza “Yerli Nesil” ismini verdik.

Devletimiz, mesleki ve teknik liselere verdiği önemi açıkladığı eylem planlarıyla, Kalkınma Planlarıyla, Şûra kararlarıyla ve hükûmet programları ile desteklemiştir. Yine devletimiz, 2016 yılı itibariyle OSB dışındaki yerlerde de açılacak mesleki ve teknik liselerini de teşvik kapsamına alarak bu desteği tescil etmiştir.

Hükûmetimizin destek ve teşvik kapsamına aldığı meslek liselerinden mezun olan öğrenciler, diplomanın yanı sıra alacakları iş yeri açma belgesi, devlet kredileri ve EuroPass Sertifika ekleri ile hem ulusal hem de uluslararası piyasaların aranan vasıflı elemanları olacaklardır.

Çözüm Eğitim Kurumları olarak bizler, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Mesleki ve teknik eğitimin önümüzdeki yüzyılın vazgeçilmez unsuru olduğunun farkındayız. Bu nedenle yeni bir dünyaya kapı aralayacak yapının Yerli Nesil Mesleki ve Teknik Liselerimiz ile olacağına inanıyoruz. Yerli Nesil Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz ile eğitim sektörünün toplumla ve iş dünyasındaki ilişkilerin geliştirilmesine, nitelikli işgücü istihdamının sağlanmasına, ülkemizin geleceğine yatırım yapılmasına “Ben de varım!” diyorsanız, “Gelin birlikte yürüyelim”.